Toți consumatorii de energie electrică vor primi notificări noi de la furnizori. Ce să faci după ce ai fost anunțat

Multe posturi sunt vacante în această perioadă în serviciul public din județul Alba.

Solicitanții care sunt interesați de angajarea lor trebuie să îndeplinească anumite condiții, cum ar fi studiile, serviciul anterior și alte condiții.

Pentru ocuparea unui post vacant sau cu contract temporar, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a tarilor apartinand Spatiului Economic European si cu domiciliul in Romania
 • vorbește fluent limba română, scris și oral
 • are vârsta minimă reglementată de lege
 • are capacitate deplină de exercițiu
 • are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza certificatului medical al medicului de familie sau al unitatilor sanitare abilitate
 • îndeplinește cerințele de studii și, după caz, serviciu anterior sau alte condiții speciale în conformitate cu cerințele postului anunțat la concurs
 • nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune împotriva umanității, împotriva statului sau împotriva unei autorități, în cursul serviciului său sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, fals sau corupție – incompatibilă cu îndeplinirea atribuțiilor sale; , cu excepția cazului în care a fost restaurat.

LOCURI DE MUNCA:

ALBA IULIA

Primaria Alba Iulia – Evenimente, Serviciul Turism

 • consilierul de orientare în carierăgrad incepator – Departamentul de Turism

Cerințe preliminare: diplomă de licență, diplomă de licență sau echivalent, istorie științe (RSI), studii culturale (RSI), (S) turism cultural. cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala – engleza, germana, franceza – nivel avansat. studii superioare (specializări) – un certificat de competență lingvistică pentru cel puțin o limbă de circulație internațională, care este valabil.

 • consilierul de orientare în carierăgradul I – Secțiunea evenimente

Cerințe preliminare: diplomă de licență sau echivalent, în domeniul științei (RSI), științe ale comunicării, (RSI) economie, (S) comerț, turism și economie a serviciilor, (S) comerț, turism, servicii și managementul calității economice, (S) administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, (S) administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, bunuri și management al calității, (RSI) literatura. serviciu anterior în studiile solicitate: 4 ani

 • consilierul de orientare în carierăgradul I – Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Alba Iulia

Cerințe: Licență sau echivalent în Științe (RSI) Științe ale Pământului și atmosferei, (S) Geografie: Specializare: Geografia turismului, (RSI) Științe ale comunicării, (RSI) Economie, (S) Economia comerțului, (S) Economie comercială, turism, servicii și managementul calității, (S) administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate, (S) administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, bunuri și managementul calității, (S) administrarea afacerilor în alimentația publică, (RSI) istorie, (RSI) literatură, (RSI) studii culturale, (S) turism cultural; serviciu anterior în studiile solicitate: 4 ani. cunoașterea a cel puțin două limbi străine de circulație internațională, dintre care cel puțin una este la un nivel avansat; studii superioare (specializări) – certificat de competență lingvistică pentru cel puțin o limbă de circulație internațională, care este în vigoare.

Data limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2022 ora 15.00

Concurs: 28 aprilie 2022, ora 11.00 – examen scris. data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Detalii, la Primăria Alba Iulia de Calea Moţilor nr. 5A, et. 2, jud. Alba, telefon: 0372 / 586.473.

Biroul Cadastral si de Publicitate Imobiliara (OCPI) Alba

 • registrator primar în curs de dezvoltare – OCPI Alba, Serviciul Publicitate Imobiliara – BCPI Alba Julia

Cerințe: studii superioare de lungă durată, licență în drept. vechime: nu se cere.

Data limită de depunere a dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 16.30

Concurs: 19 aprilie 2022, ora 10.00: examen scris – sala de consiliu nr. 211, 27 aprilie 2022, ora 10.00: proba interviu – sala de consiliu nr. 211.

Detalii la Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, cu sediul in Alba Iulia, str. Septimius Severus nr. 59, jud. Alba, telefon 0258.813.170, extensia 118.

Liceul „Mihai Eminescu” Alba Iulia

 • îngrijitor / catedra nedidactică

Cerințe preliminare: studii medii; serviciu anterior în specialitatea studii necesare postului: 1 an.

Data limită de depunere a dosarelor: 15 aprilie 2022

Concurs: 27 aprilie 2022, ora 09.00 – proba practică. 27 aprilie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii, la Liceul „Mihai Eminescu” de Alba Iulia, Str. Toporașilor nr. 18, jud. Alba, telefon 0258 / 835.093.

Colegiul de Economie „Dionisie Pop-Marțian” Alba Iulia

Cerințe preliminare: studii medii; durata de viață minimă – 3 ani. diplomă de licență sau certificat într-una din următoarele calificări profesionale: lăcătuș, dulgher, electrician, inginer, instalator instalator.

Data limită de depunere a dosarelor: 14 aprilie 2022

Concurs: 27 aprilie 2022, ora 10.00: examen scris. 29 aprilie 2022, ora 10.00: proba practică.

Detalii la Colegiul de Economie Dionisie Pop-Marțian, Alba Iulia, strada Octavian Goga nr. 11, jud. Alba, telefon: 0258 / 811.468.

SEBEŞ

Liceul „Florin Fleşeriu” cu Program Sportiv Sebeş

Cerințe preliminare: studii superioare de lungă durată în domeniile informatică, informatică și tehnologia informației. serviciu anterior: 3 ani în specialitatea studiilor necesare postului.

Concurs: 19 aprilie 2022, ora 9:00 a.m. – examen scris. 26 aprilie 2022, ora 9:00 probă practică. 29 aprilie 2022, ora 9:00 – test interviu.

Detalii la Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu”, Sebeș, str. Lucian Blaga nr. 76, jud. Alba, telefon: 0258 / 731.220, mobil: 0745 / 308.857.

CUGIR

Primăria Cugir

Birou de management de proiect finanțat internațional

 • Inspector specialgrad IA (post temporar)

Cerințe preliminare: studii universitare de licență cu diplomă sau echivalent în domeniul științelor mecanice: inginer civil, inginer instalații, arhitectură și urbanism. serviciu anterior în specialitatea studii necesare postului: minim 3 ani vechime în muncă.

 • Inspector specialclasa I (post temporar)

Cerințe preliminare: studii universitare de licență cu diplomă sau echivalent în domeniul științelor mecanice: inginer civil, inginer instalații, arhitectură și urbanism. serviciu anterior în specialitatea studii necesare postului: minim 1 an vechime în muncă.

Data limită de depunere a dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 16.00

Concurs: 20 aprilie 2022, ora 11.00 – examen scris. data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Detalii la Primaria Cugir, str. IL Caragiale nr. 1, camera 15, jud. Alba, telefon: 0258 / 751.001, interior 115.

ABRUD

Liceul „Avram Iancu” Abrud

 • administrator de avere

Cerinte: studii superioare: inginer/subinginer, economist. serviciu anterior în specialitatea studii necesare postului – minim 2 ani.

Concurs: 27 aprilie 2022, ora 10.00 – examen scris. 29 aprilie 2022, ora 10.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, Abrud, strada Cloșca nr. 3-5, jud. Alba, Str. Scoala nr. 79, jud. Alba, telefon: 0258.780.791.

Alte locații

Primăria Comunităţii Santimbru

 • judecător specialgradul II

Cerințe preliminare: diplomă de licență sau echivalent, în: Domeniu fundamental (DFI) – Științe (RSI) – Economie. Zona de licență (DL); vechime minimă obligatorie – 3 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 12 aprilie 2022

Concurs: 20 aprilie 2022, ora 11.00 – examen scris. data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

 • paznic – Departamentul Managementul Sectorului Public și Privat

Cerințe: absolvent de studii medii cu diplomă. vechime minimă obligatorie – 6 luni.

Data limită de depunere a dosarelor: 21 aprilie 2022

Concurs: 4 mai 2022, ora 11.00 – examen scris. data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Detalii la Primaria Santimbru, Str. Blajului nr. 187, jud. Alba, telefon 0258.842.101, fax 0258.842.133, e-mail popasintimbru@yahoo.com.

Primăria comunei Șibot

Cerinte: studii – scoala generala; Categoriile permise B + C + D? fără experiență de lucru anterioară.

Data limită de depunere a dosarelor: 15 aprilie 2022, ora 13.00

Concurs: 28 aprilie 2022, ora 11.00 – examen scris. data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Cerinte: studii – scoala generala; Categoriile B și D. sunt permise fără prestare prealabilă.

Data limită de depunere a dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 16.00

Concurs: 21 aprilie 2022, ora 11.00 – examen scris. data și ora interviului vor fi anunțate ulterior.

Detalii la Primăria Comunei Șibot, Str. nr. principal. 153, jud. Alba, telefon 0258 / 760.101.

Școala Gimnazială Cetatea de Baltă „Ștefan cel Mare”.

 • mediator scolar (post temporar)

Cerințe preliminare: studii medii; vechime: nu se cere.

Data limită de depunere a dosarelor: 11 aprilie 2022, ora 14.00

Concurs: 19 aprilie 2022, ora 09.00 – examen scris. 20 aprilie 2022, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „fantefan cel Mare”, Cetatea de Baltă, Str. Postul nr. 18, jud. Alba, telefon / fax: 0258 / 886.114, mobil: 0748 / 108.659, email: sc.cetateadebalta@isjalba.ro

Primăria comunității Bucium

 • numara (norma 0,5) – Serviciu public de alimentare cu apa si canalizare

Cerințe preliminare: studii superioare de lungă durată, absolvent cu diplomă în economie. serviciu anterior: 20 ani.

 • muncitor calificatnormă întreagă (2 posturi) – Serviciu public de alimentare cu apă și canalizare

Cerințe: studii medii sau școală profesională în domeniile: dotări, inginer mecanic, inginer electrician, electrician. Disponibilitate pentru program prelungit sau peste noapte. permis de conducere categoria B + C. serviciu anterior: 3 ani.

Data limită de depunere a dosarelor: 25 aprilie 2022, ora 16.00

Concurs: 3 mai 2022: ora 10.00 – examen scris. 3 mai 2022: ora 12.00 – proba practică.

Detalii la Primaria Comunei Bucium, Judetul Alba, telefon: 0258 / 784.112, extensia 14.

Rămâneți la curent cu cele mai recente știri. Urmărește Alba24 și pe Google News

Leave a Comment